Rada Gminy Żórawina, podczas sesji, która odbyła się 15 lutego, przyjęła uchwałę o projekcie nowej sieci szkół. Ma to związek z wprowadzaną przez rząd reformą oświaty.

Głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej projektu nowej sieci szkół w Gminie Żórawina

Radni przyjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała określa plan sieci szkół prowadzonych przez gminę Żórawina i granice obwodów szkolnych.

W myśl projektu żadna  szkoła podstawowa nie będzie likwidowana. Gimnazjum zakończy swoją działalność w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Szkoła Podstawowa w Żórawinie od 01.09.2017 będzie funkcjonować pod dwoma adresami:Żórawina ul.Kopernika 15 oraz Kopernika 14.

Dotychczas istniejące Szkoły Podstawowe z oddziałami klas I-VI od nowego roku szkolnego mają zostać przekształcone  w placówki ośmioklasowe.

projekt w sprawie sieci szkół

Uchwała zostanie przedłożona Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty celem uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem zastosowanych rozwiązań oraz zapewnieniu dzieci i młodzieży obowiązku szkolnego i nauki(Kuratorium ma na to 21 dni). Opinia jest wiążąca dla Gminy. Do 31.03.2017r. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie sieci szkół stanowiącą akty założycielskie szkół powstałych w wynik przekształceń.

 

Komentarze