W opublikowanej Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzonej listy strategii rozwoju lokalnego widnieje informacja, iż Strategia Stowarzyszenia Lider A4
nie została wybrana. Przygotowany dokument przez stowarzyszenie gmin: Żórawinę, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Domaniów uzyskał aż 😉 134 punkty (najmniej w całym województwie dolnośląskim- max. uzyskanych punktów 234).
 Jakie były powody tak niskiej oceny?
Może to oznaczać ,iż gmina Żórawina nie otrzyma funduszy zewnętrznych na lokalne małe inwestycje np.place zabaw, małą architekturę,  infrastrukturę czy wspieranie lokalnej działalności kulturowej i gospodarczej. Władze stowarzyszenia skierowały odwołanie.
Czekamy na rozstrzygnięcie.
KANALIZACJA
Podobnie wygląda sprawa dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina- etap I-Mędłów; Rzeplin.
Gmina Żórawina była jedną z czterech gmin składających wnioski w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-12.00-02-123/16-ZIT WrOF.
Całkowita wartość projektu to 9 734 018,18 zł z czego dofinansowanie to 6 726 760,54 zł.
Niestety projekt nie przeszedł weryfikacji i nie znalazł się na liście projektów(trzy pozostałe gminy otrzymały środki zewnętrzne), które spełniły kryteria wyboru i otrzymały wystarczającą liczbę punktów kwalifikujących do dofinansowania.
GMINA ZŁOŻYŁA PROTEST.
Znów czekamy na rozstrzygnięcie…

Komentarze