Do Rady Gminy Żórawina wpłynęła skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Rzeplinie. Skarga dotyczyła odmowy przyjęcia pisma przez dyrektora szkoły w Rzeplinie, mimo próby złożenia pisma w godzinach pracy szkoły i sekretariatu.

Dodam jeszcze, iż osoba składająca skargę to były pracownik szkoły, który został zwolniony.

Poniżej cytujemy fragment artykułu z miesięcznika „Wspólnota” (autor Przemysław Sztejna- Podanie w postępowaniu administracyjnym)

Niedopuszczalna jest również odmowa przyjęcia podania, mimo że petent ma wyraźny zamiar je złożyć (np. pracownik uniemożliwia złożenie w biurze podawczym podania, uzasadniając to tym, że jest bezzasadne i będzie rozpatrzone negatywnie). Co więcej, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, gdy wnoszący tego zażąda (np. umieszczając stosowną adnotację na egzemplarzu wnioskodawcy – art. 63 § 4 k.p.a.).

Czy idąc do sekretariatu szkoły, urzędu, instytucji państwowej spotkaliście się z odmową przyjęcia pisma?

Komentarze