I to miesięcznie ! Tyle mieszkańcy gminy Żórawina stracili poprzez swoje wybitnie nieobywatelskie wybryki ! Dodatkowo 40 miejsc pracy i podatki, które nie wpłyną do wspólnej kasy … Ale do rzeczy.

Na początku przepraszam za drobne zinfantylizowanie przekazu. Miałem na uwadze, że ten artykuł mogą też czytać dzieci oraz dorastająca młodzież.

Przedstawiam Państwu przemiłe stworzenie : norkę amerykańską, zwaną też przez niektóre autorytety naukowe norką klatkową.  A w zasadzie od razu 180 tysięcy norek. Norka to normalne zwierzę, tylko dodatkowo ma pecha, czyli  fajowe futro.  Tak jak inni przedstawiciele fauny : rozmnaża się, wypoczywa wyłącznie na świeżym (?) powietrzu, spożywa posiłki (a później pozbywa się części z nich, nie muszę chyba tłumaczyć jak),  wreszcie – pije wodę i robi siusiu. Właśnie – robi siusiu – według  biologów nawet 2 litry dziennie. I tutaj kończy się bajeczka, a zaczyna twarda rzeczywistość.

Policzmy :

180 000 norek robi dziennie 360 000 litrów siusiu. Aby nie naginać tych obliczeń, wszakże biolodzy to prawie jak ekolodzy – nie należy im do końca wierzyć – załóżmy, że tylko 200 000 litrów. Z lekcji matematyki wiemy, że 1 metr sześcienny (kubik) to 1000 litrów. Mamy zatem :

200 m3 siusiu dziennie, czyli około 6000 m3 miesięcznie.

A ile mieści się wody (czy czego tam chcemy) w basenie olimpijskim wypełnionym po brzegi ?

Wymiary takiego basenu to 50 x 25 x 2,2 m , czyli 2750 m3.

To już chyba widać o co mi chodziło w tytule ? Mam nadzieję, że poczuli Państwo ten temat  😉

Na temat zamiaru zbudowania  jednej z największych  ferm norek w Polsce  w miejscowości Brzeście można byłoby napisać książkę. Ja ograniczę się tylko do skromnego podsumowania w postaci kalendarium. Jeżeli coś przeoczyłem to zamknijcie mnie Państwo w klatce!   Prawie wszystkich  bohaterów  tej tragikomedii  przedstawię bezosobowo, ufając, że bardzo tego żałują i, że to się już więcej  nie powtórzy.

 V 2004

Przedterminowe wybory na Wójta Gminy Żórawina wygrywa Jan Żukowski.

XI 2006

Wybory na Wójta Gminy Żórawina wygrywa Jan Żukowski.

II 2008

Właściciel działki nr 52/9 sprzedał ją inwestorowi „naszej” inwestycji.

XI 2010

Wybory na Wójta Gminy Żórawina wygrywa Jan Żukowski.

IV 2011

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „Budowa fermy norek dział specjalny”

IX 2012

Opublikowanie na BIP informacji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „Budowa fermy norek dział specjalny”

III 2013

Rozpoczęcie budowy inwestycji.

V 2013

Budowa pawilonów na klatki.

V 2013

Wójt Jan Żukowski zlecił sporządzenie opinii Panu dr n. wet. Tadeuszowi Jakubowskiemu i Panu prof. dr hab. Marianowi Brzozowskiemu. Plik PDF zniknął ze strony UG w Żórawinie.

 Dowiadujemy się z tego dokumentu jako pierwsi na świecie o odkryciu nowego gatunku – „norki fermowej” .

VI 2013

SKO wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia wójta o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy.

VI 2013

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy.

VI 2013

Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonalności pozwolenia na budowę.

VII 2013

Prace na budowie trwają pomimo postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę.

VII 2013

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody o wstrzymaniu budowy.

VII 2013

SKO podtrzymało swój werdykt o unieważnieniu decyzji środowiskowej.

 

VII 2013

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie w sprawie STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI decyzji o pozwoleniu na budowę fermy norek w Brześciu.

VII 2013

Prace na fermie znowu ruszyły.

IX 2013

Okazuje się, że inwestor jest jednym z darczyńców Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie. O ile pamiętam sponsorował też piłkarzy z Jaksonowa.

IX 2013

GINB wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonalności pozwolenia na budowę fermy norek w Brześciu.

 

IX 2013

Zmotoryzowana manifestacja przeciwko inwestycji.

IX 2013

Oględziny w związku z samowolą budowlaną na terenie inwestycji.

IX 2013

Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina, pana Jana Żukowskiego z piastowanego stanowiska. Pomimo, iż mandat do dalszego sprawowania władzy dało mu tylko 8 procent wyborców – z powodu zbyt niskiej frekwencji referendum uznano za nieważne.

XII 2013

POZWOLENIE NA BUDOWĘ JEST NIEWAŻNE!

XII 2013

Skarga inwestora w sprawie unieważnienia decyzji środowiskowej została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

I 2014

Decyzja o warunkach zabudowy na fermę norek UNIEWAŻNIONA!

III 2014

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu ostatecznie unieważniło postanowienia Wójta Gminy Żórawina o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.

IV 2014

Manifestacja przeciwko inwestycji pod UG w Żórawinie.

IV 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez SKO we Wrocławiu.

IV 2014

Manifestacja przeciwko inwestycji pod UW we Wrocławiu.

XI 2014

Wybory na Wójta Gminy Żórawina wygrywa Jan Żukowski.

XII 2014

Inwestor formalnie wycofuje się z „naszej” inwestycji.

IV 2015

Budowle fermy norek zniknęły z krajobrazu. Obecnie uporządkowywany jest teren.

IX 2016

Gmina Żórawina planuje odkupienie gruntu, na którym budowana była ferma norek.

II 2017

Na XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gmina Żórawina w dniu 15 lutego 2017 roku, Rada Gminy Żórawina podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie geodezyjnym Brzeście.

W przyjętej uchwale zapisano między innymi zakaz hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt mięsożernych i futerkowych.

Na koniec ciekawostka.

Rocznie „nasze” norki samego złotego deszczu produkowałyby około 70 000 ton.

W Polsce mamy aktualnie około 10 milionów norek w klatkach. Łatwo policzyć, że wszystkie produkują 3 500 000 ton uryny rocznie.

Dlaczego zatem ten sterylny serwis enorka.info reklamuje na przepięknym banerze, że cały przemysł futrzarski w Polsce gospodaruje rocznie aż 600 000 ton odpadów produkcyjnych ? Czy faktycznie jest się czym chwalić ?

Komentarze