Zakończył się II etap rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Żórawinie z Odziałem zamiejscowym w Węgrach w roku 2017/2018.

Złożono 332 wnioski

– 204 potwierdzenia kontynuacji wychowania przedszkolnego

– 128 o przyjęcie do przedszkola.

Wolnych miejsc w dwóch oddziałach w roku 2017/2018 – 84  z czego 61 miejsc w Żórawinie 23 w Węgrach (ogólna ilość miejsc 288).

Po I etapie zakwalifikowano 29 dzieci do przyjęcia, 87 wniosków zakwalifikowano do II etapu a 12 wniosków odrzucono z uwagi na niezłożenie w terminie bądź wiek dziecka.

Ze wstępnych danych po I etapie oszacowano iż zabraknie 32 miejsc.

W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dzięki staraniom Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żórawinie z oddziałem zamiejscowym w Węgrach w  ostatnich latach wyremontowano sale, szatnię oraz budynek a przede wszystkim wyremontowano oraz zakupiono wyposażenie kuchni w tym piec konwekcyjny dzięki temu przedszkolaki mają zapewnione pyszne posiłki, które chwalą i wychowankowie i rodzice (podobno rodzice biorą przepisy od Pań kucharek i Pani Intendentki).
W miarę możliwości lokalowych Pani Dyrektor przystosowuje kolejne sale dla swych podopiecznych.
Wchodząc do Przedszkola można wyczuć przyjazne i bezpieczne otoczenie dla maluchów tych mniejszych i większych, kolorowe, czyste pomieszczenia, kolorowe przyjazne wyposażenie to duży atut tego miejsca….
Pani Dyrektor może być dumna także ze swojej kadry, rodzice, radni tylko chwalą….
Problem jaki ma teraz Przedszkole w Żórawinie to parking.
Rada Gminy Żórawina w uchwalonym budżecie na rok 2017 przeznaczyła kwotę 95 000zl na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Żórawinie wraz z budową parkingu obsługującego Publiczne Przedszkole ale na razie nie ma informacji czy organ wykonawczy rozpoczął procedurę ofertową mimo iż pół roku za nami. Miejmy nadzieję, ze okres wakacyjny będzie tym dobrym okresem na rozpoczęcie prac.

Komentarze