Czy dotację na realizację zadania publicznego Klubu Falco Rzeplin wydaje na kary? Komisja konkursowa wyłoniła w wyniku procedury konkursowej podmioty do realizacji zadania publicznego i przydzieliła dotację dla

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Falko” Rzeplin – w wysokości 18 000 zł.

Redakcja dotarła do Komunikatów z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnych DOLZPN, w których Stowarzyszenie z Rzeplina dostało ukarane karą finansową zarówno za niestawienie się na zawody jak i za nie przygotowanie boiska do gry.
Dwie kary finansowe? Nie szkoda KASY….

 

Potwierdzenie punkt 8:
Komunikat-z-posiedzenia-nr-25-1.pdf

Potwierdzenie punkt 8:
Komunikat-z-posiedzenia-nr-26.pdf

 

Komentarze