W roku 2017 środki budżetowe przeznaczone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyniosły 150 000 zł.

Złożono 10 poprawnych ofert.

Komisja Konkursowa (powołana Zarządzeniem  nr 0050/30/2017 Wójta Gminy Żórawina) w składzie:

 • Monika Baron Witka- przedstawiciel Wójta Gminy- przewodniczący
 • Jadwiga Babij- przedstawiciel Wójta Gminy
 • Anna Lasota- przedstawiciel Wójta Gminy
 • Dariusz Gadziński- przedstawiciel ” Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Coda Art”
 • Michał Duszyński- przedstawiciel OSP Rzeplin
 • Mariusz Zakrzewski- przedstawiciel WSS Progres

http://zorawina.bip.gov.pl/kadencja-2014-2018/zarzadzenie-wojta-gminy-zorawina-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-opiniowania-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-zorawina-w-dziedzinie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-zorawina-w-2017-r.html

wyłoniła w wyniku procedury konkursowej podmioty do realizacji zadania publicznego i przydzieliła im dotację:

 • Akademia Piłkarska Jedenastka- 7 000zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Stary Śleszów”- 24 000zł
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław- 7 000zł
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy „Falko” Rzeplin- 18 000zł
 • Stowarzyszenie „Monar”- 6 000zł
 • Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Arawashi- 5 000 zł
 • Towarzystwo Kulturalno- Sportowe „Polonia Jaksonów”- 12 000zł
 • Uczniowski Klub Sportowy Żórawina- 5 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy ” Team -Luks Żórawina-Wrocław”- 6 000zł

i KLUB SPORTOWY ŻÓRAWINA – 60 000 zł 

osoby wchodzące w skład Zarządu Klubu Sportowego Żórawina ( nr ewidencyjny SP/OR/4143/04/06) to:

 • Bogdan Domagała- prezes
 • Dariusz Babij – wiceprezes
 • Jarosław Szwender- skarbnik
 • Zbigniew Miela
 • Andrzej Wandycz -sekretarz
 • Daniel Tomaś
 • Piotr Kuriata

GRATULUJEMY SKUTECZNOŚCI!!!!!

http://www.gminazorawina.pl/sites/default/files/news/files/wyniki_otwartego_konkursu.pdf

Komentarze