Do ankiety przystąpiło 192 osoby, dając jasny obraz jak wygląda sytuacja w naszej gminie odnośnie edukacji publicznej, ostatnio dużo się mówiło o Rzeplinie, ale jest też cała gmina, w mojej ocenie wygląda to nie najlepiej, jest co robić. Z resztą popatrzcie Państwo na wyniki ankiety na którą sami głosowaliście. Kolejny raz dziękujemy za głosy, daje nam to jasny i wyraźny obraz dotyczący naszej kochanej gminy.

Ankieta pokazała, iż brakuje opieki nad dziećmi najmłodszymi, (75 % respondentów wskazuje brak dostępu do żłobka i ponad 76% procent wskazuje brak miejsc w przedszkolach publicznych).  To nie dziwi, to fakt. Jedno przedszkole z jednym oddziałem zamiejscowym przy tym rozwoju gminy to zdecydowanie za mała i to Państwo potwierdzacie. A dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności oferta w tym obszarze to nie tylko pozytywne skutki społeczne ale także ekonomiczne jak np. aktywizacja młodych rodziców do szybkiego powrotu do pracy. Wyniki ankiety pokazują, iż te obszar jest bardziej niż zaniedbany i za DROGI.

Aż 61% oceniła jako złe warunki lokalowe istniejących szkół na terenie gminy. Co też nie dziwi. Szkoły podstawowe (wyjątek stanowi SP Żórawina, która po reformie oświaty przejęła budynek gimnazjum oraz halę sportową) borykają się z problemami związanymi ze starym zapleczem  lokalowym nie przystosowanym do potrzeb nauczycieli i uczniów. Tragiczny stan tzw. sali gimnastycznej w Rzeplinie, pilny remont zalecany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrach jak informował Pan Wójt(z XXIX sesji Rady Gminy Żórawina VII kadencji, która odbyła się w dniu30 stycznia 2017r.) Jeśli nie zostaną wykonane zalecenia sanepidu, to szkoła nie ma racji bytu.”, ciasnota w Wilczkowie i Rzeplinie (i nawet moduły czy też kontenery nie rozwiążą problemu dwuzmianowości). Potrzeby, potrzeby i jeszcze raz potrzeby.

Poniżej graficzne podsumowanie ankiety:

1. Czy w gminie Żórawina brakuje dostępu do żłobka?

 

2. Czy w Gminie Żórawina brakuje miejsc w publicznych przedszkolach?

3. Czy opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym powinna być w większym stopniu dotowana przez gminę?

4. Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu nauczania w szkole/szkołach, do której uczęszcza(ją) dziecko/dzieci?

5. Czy uważa Pan/i , że warunki lokalowe panujące w szkole/szkołach istniejących na terenie  Gminy Żórawina są dobre?

6. Czy dziecko/dzieci chętnie biorą udział w organizowanych zajęciach dodatkowych?

7. Co Pana/i zdaniem utrudnia dziecku/dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań, pasji?

Komentarze