W dniu 22.06.2017r. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłosiło przetarg na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”, które miało być współfinansowane przez Gminę Żórawina w roku 2017 kwotą 300 000 zł. Całkowita kwota zabezpieczona w budżecie Starostwa wynosiła 1 651 000,00 zł brutto (z dotacją Gminy Żórawina zgodną z podpisanym porozumieniem).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń, wykonanie STWiORB oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Wilczków.

W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta na kwotę 2 775 799,11 zł.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu uzasadnia unieważnie postępowania tym, iż w swoim budżecie nie dysponuje środkami, które można przeznaczyć na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania.

https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.php?id=181775

 

Komentarze