Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nowe stawki dla lokali mieszkalnych (deklaracja DO-1):

Stawka dla odpadów segregowanych:

1-osobowe gospodarstwo domowe: 15,00 zł / m-c
2-osobowe gospodarstwo domowe: 30,00 zł / m-c
3-osobowe gospodarstwo domowe: 45,00 zł / m-c
4-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł / m-c
5-osobowe gospodarstwo domowe: 75,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł miesięcznie.

Stawka dla odpadów zmieszanych:

1-osobowe gospodarstwo domowe: 23,00 zł / m-c
2-osobowe gospodarstwo domowe: 46,00 zł / m-c
3-osobowe gospodarstwo domowe: 69,00 zł / m-c
4-osobowe gospodarstwo domowe: 92,00 zł / m-c
5-osobowe gospodarstwo domowe: 115,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł miesięcznie.

Nowe stawki dla lokali niezamieszkałych (deklaracja DO-2):

Stawka dla odpadów segregowanych:

pojemnik – 60 litrów – 11,00 zł
pojemnik – 80 litrów – 13,00 zł
pojemnik – 120 litrów – 24,00 zł
pojemnik – 240 litrów – 48,00 zł
pojemnik – 360 litrów – 72,00 zł
pojemnik – 480 litrów – 96,00 zł
pojemnik – 660 litrów – 144,00 zł
pojemnik – 770 litrów – 156,00 zł
pojemnik – 1 100 litrów – 192,00 zł
pojemnik – 7 000 litrów – 1 344,00 zł
pojemnik – 10 000 litrów – 1 920,00 zł
pojemnik – 11 000 litrów – 2 112,00 zł

Stawka dla odpadów zmieszanych:

pojemnik – 60 litrów – 87,00 zł
pojemnik – 80 litrów – 95,00 zł
pojemnik – 120 litrów – 113,00 zł
pojemnik – 240 litrów – 149,00 zł
pojemnik – 360 litrów – 167,00 zł
pojemnik – 480 litrów – 200,00 zł
pojemnik – 660 litrów – 234,00 zł
pojemnik – 770 litrów – 267,00 zł
pojemnik – 1 100 litrów – 378,00 zł
pojemnik – 7 000 litrów – 2 324,00 zł
pojemnik – 10 000 litrów – 2 942,00 zł
pojemnik – 11 000 litrów – 3 151,00 zł

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie.
Należna opłata za miesiąc styczeń 2019 r. płatna do 15 stycznia 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji, jeżeli nie uległa zmianie ilość i wielkość gospodarstw domowych oraz sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-1), wielkość i ilość pojemników do gromadzenia odpadów i sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-2).

 

Choinki odbierane są bezpłatnie w PSZOK i MPSZOK. Szczegóły dotyczące tych punktów:

Przed odwiezieniem choinki do w/w miejsc, proszę o zapoznanie sie z Regulaminem PSZOK i MPSZOK.
Jeżeli nie mogą Państwo dostarczyć choinek do w/w punktów, drzewka zostaną również odebrane sprzed posesji, razem z odpadami komunalnymi. W takim przypadku prosimy, żeby rozdrobnione choinki umieścić w pojemnikach na odpady komunalne (w zależności od zadeklarowanej zbiórki odpadów choinkę należy umieścić w pojemniku na odpady „BIO” lub w pojemniku na odpady „ZMIESZANE”) bądź w opisanych workach 120 l.

źródło: https://www.sleza-olawa.pl/?fbclid=IwAR0Z4VRaS3uqD5kC4SJWpQd5KzXSMFfGLEtHRbtsNRqG3HTKruApXr9WzZs

Komentarze