Wczoraj otrzymaliśmy informację, że z powodu absencji nauczycieli będzie nieczynne przedszkole w Żórawinie.

Dzisiaj rodzice otrzymali taką informację od Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Żórawinie:

„Szanowni Państwo,
na dzień 21 grudnia 2018r (piątek) znaczna część nauczycieli zgłasza nieobecność w pracy. W tym momencie nie jestem w stanie przewidzieć konkretnej liczby nieobecnych nauczycieli. W związku z zaistniałą sytuacją postaram się zapewnić obecnym uczniom naszej szkoły zajęcia opiekuńcze. Chciałabym podkreślić, iż w dzienniku Librus nie zobaczą Państwo szczegółowego harmonogramu zastępstw – jeśli potwierdzi się przewidywana absencja nauczycieli, będzie to skutkowało inną organizacją pracy szkoły – np. łączeniem klas.
Proszę, aby wszyscy obecni uczniowie stawili się w tym dniu w budynku szkoły podstawowej.
Proszę również, aby pamiętać o odwołaniu obiadów jeśli zdecydują Państwo, iż dziecka nie będzie w szkole.
W następstwie zaistniałej sytuacji informuję również, iż 24 grudnia – w dniu Wigilii, oraz 31 grudnia nie organizujemy zajęć opiekuńczych, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze jedynie 27-28 grudnia w godzinach 7:00 do 17:00, które odbywać się będą w budynku szkoły podstawowej.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej”

Czy jest to związane z ogólnopolskim strajkiem? Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia.

W przybliżeniu, miesięczny koszt wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, ponoszonego przez organ prowadzący wynosi ok. 5800 zł – jest to wynagrodzenie zasadnicze plus składniki (staż pracy, dodatek wiejski, trzynastka, wychowawstwo, koszty pracodawcy, godzinny ponadwymiarowe w miesiącu).

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące kwot wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz liczby nauczycieli wg.stopnia awansu zawodowego za rok 2018r.

Czy popieracie Państwo taką formę protestu / strajku?


Czy żądania nauczycieli dotyczące podwyżek są uzasadnione?

Subwencja oświatowa (czyli środki finansowe z budżetu państwa mające zabezpieczać potrzeby oświatowe gminy ściśle związane z ilością uczniów w placówkach oświatowych)w roku 2018 wynosiła ok. 7 mln 600 tys zł, natomiast koszt wynagrodzeń w oświacie w Gminie Żórawina to ok. 12 mln 200 tys.zł.

 

 

 

Komentarze