28 grudnia 2021r. na sesji Rady Gminy Żórawina przyjęto uchwałę  w sprawie budżetu Gminy Żórawina na rok 2022, którą Radni przegłosowali jednogłośnie.

Prace nad kształtem przyszłorocznego budżetu trwały od 15.11.2021r.

Poniżej szczegóły przyjętej uchwały:

Dochody budżetu:
71 439 074,60 zł (bieżące 61 087 775 zł; majątkowe 10 351 299,60zł)

Wydatki budżetu:
76 945 074,60 zł

w tym majątkowe  na kwotę około 18 463 194,27 zł zgodnie z załącznikiem poniżej:

W budżecie tworzy się rezerwy: 454 000,00 zł- ogólna; celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 000,00 zł.

 

Fundusz sołecki w tym roku opiewa na kwotę 819 559,92 zł do dyspozycji sołectw.

Trzeba pamiętać, iż budżet to plan finansowy, który w tracie roku jest zmienny

W razie potrzeb konieczny będzie kompromis by ta KASA w KASIE była i służyła gminie i jej mieszkańcom.