Po analizie artykuły oraz protokołu (niezatwierdzonego) z sesji w dniu 30.01.2017r. doszliśmy do wniosku, że zapis w artykule: „Stracimy kolejnych dwóch radnych w gminie Żórawina?: „Na wniosek Pana Radnego Pawła Wójcika złożonego podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żórawina, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu wygasił mandat Radnego ze Starego Śleszowa” opublikowanym na portalu zorawina.info dnia 9 marca 2017r. mógł rodzić skojarzenia jakoby to Pan Radny Paweł Wójcik złożył bezpośredni wniosek do Komisarza Wyborczego.

Wypowiedź Radnego na  sesji z dnia 30.01.2017r była następująca:

„Radny Paweł Wójcik – jest tam jakaś Anna ze. Czy pani uważa, że to się ta pani podpisuje, czy Agnieszka ze. Radny mówi,  że to jedna sprawa. Chciałby się odnieść do kolejnej sprawy, ponieważ został  upoważniony przez grupę wyborców,  chciał zadać to pytanie panu (…), ale go nie ma. W zaistniałej sytuacji, że nie ma pana (…), nie może zadać pytań, ale sytuacja jest dynamiczna, to prosi pana Przewodniczącego Rady  Gminy  i Pana Wójta, występuje z wnioskiem o wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność pana radnego (…)”. Koniec cytatu.

Nazwisko radnego, którego wniosek dotyczył zostało przez redakcję zanonimizowane.

Z cytatu wynika, że to Pan Radny złożył wniosek o wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego.

Istotnie Pan Radny Wójcik nie złożył wniosku o wygaszenie mandatu do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu jednak złożył wniosek o wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego o karalność radnego (…).

Tym samym składając taki wniosek „uruchomił” procedurę wyjaśniającą. Krajowy Rejestr Karny potwierdził karalność Radnego (…). A Komisarz Wyborczy po powzięciu informacji o karalności Radnego-wygasił mandat.

Wątpliwości zaś Wojewody dotyczące ewentualnego łamania art. 24f ust 1 ustawy o samorządzie gminnym przez dwoje radnych (…) oraz (…) są odrębnym przypadkiem i w żaden sposób niezwiązanym z wnioskiem Pana Radnego Pawła Wójcika.

Ponieważ sytuacja była dynamiczna, w artykule użyto swoistego, niezamierzonego skrótu myślowego- o charakterze omyłki pisarskiej.

Za to nieprecyzyjne sformułowanie redakcja zorawina.info przeprasza Pana Radnego Pawła Wójcika.

Należałoby pogratulować Panu Radnemu obywatelskiej postawy.

Komentarze