Gmina Żórawina złożyła wniosek w ramach Programu Infrastruktury Drogowej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Wojkowice.

W roku 2017 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wykonało ” Analizę uwarunkowań geometryczno-ruchowych skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Wrocławska) z droga powiatową nr 1972 D (ul. Słoneczna i Zdrowa) w miejscowości Wojkowice pod kątem możliwości i efektowności zastosowania sygnalizacji świetlnej lub budowy ronda”.

DSDiK „uprzejmie poinformowało” Urząd Gminy Żórawina, iż wstępna szacunkowa wartość zadania znacznie przewyższa kwotę jaką Urząd Gminy Żórawina oszacował we wniosku.

Według opracowania optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie ronda na wspomnianym skrzyżowaniu- szacowany koszt to  3 210 000 zł(netto).

W tej kwocie zawarte są zarówno koszty budowy, jak i koszty wykupu i wyburzeń infrastruktury sąsiedniej. W analizie mowa jest o tym, iż jest to rozwiązanie najdroższe i najbardziej chłonne terenowo, wciśnięte w skrzyżowanie, z nienajlepsza przejezdnością, z małą wyspą centralną , obwiednią na styk z budynkami, konieczne będzie również przebudowanie sieci uzbrojenia podziemnego jednak stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie

Analizowano także budowę sygnalizacji świetlnej (koszt 1 000 000 zł netto), której koszt budowy jest 3-krotnie tańszy w budowie i nie pociąga za sobą wyburzeń, ale zbiegiem lat i wzrostu natężenia ruchu może się okazać, że przepustowość skrzyżowania uległaby wyczerpaniu.

DSDiK przesłał do Gminy Żórawina porozumienia dt. współfinansowania (50% ze środków Gminy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójta Gminy Żórawina w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Wojkowice”) dokumentacji projektowej ronda – 178 251,60 zł.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej DSDiK przedłoży oczywiście kolejne porozumienie na roboty budowlane.

A gdzie w tym wszystkim jest STAROSTWO POWIATOWE we WROCŁAWIU?

 

 

Komentarze