W zeszłym tygodniu przy mrozach dochodzących do minus 10 stopni Celsjusza mieszkańcy korzystający z przewozów kolejowych, musieli czekać na opóźnione pociągi na dworcu kolejowym w Żórawinie.
Ludzie nie mogą zrozumieć dlaczego od wielu lat nie można wyremontować i otworzyć dla pasażerów zamkniętego budynku dworca kolejowego.
Już kilkukrotnie proszono mnie o interwencję w tej sprawie.

W dniu 12 maja 2022 r. Rada Gminy Żórawina podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości dworca kolejowego w Żórawinie od przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z zapisami uchwały nabywana nieruchomość przeznaczona miała być na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.

Za wykonanie uchwały odpowiada Wójt Gminy Żórawina.

Radni Gminy jednogłośnie poparli tą uchwałę mając nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się przejąć budynek dworca i otworzyć go dla podróżnych.

Niestety po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, że Urząd Gminy dalej nie podpisał stosownej umowy na przejęcie budynku dworca.

Zamknięty dworzec jak i całe jego otoczenie nie stanowi wizytówki dla naszej gminy. Rozpadający się budynek, brak toalet i nieuporządkowany teren wokół parkingu to wręcz antyreklama Żórawiny. Brak całościowego spojrzenia na to miejsce to chyba największy błąd Gminy Żórawina i kolei. Niedaleko od nas w Smardzowie i Świętej Katarzynie udało się wyremontować perony kolejowe wraz z budynkami dworcowymi miejmy nadzieję, że doczekamy tego również w Żórawinie.

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina
Piotr Żelazo