Frekwencja wyborcza wyniosła 38,81%. Oddano 202 głosy ważne.

Poniżej wyniki:

1.Damasiewicz Mariusz Edward-lat 53; zam. Stary Śleszów zgłoszony przez KWW NW – 76 głosów

2. Bojdo Artur Zbigniew– lat 42;zam. Stary Śleszów zgłoszony przez KWW Artur Bojdo- 45 głosów

3. Kordy Leszek Zenon-lat 60;zam.Racławice Małe zgłoszony przez KWW Leszka Kordy- 56 głosów

4. Kolano Andrzej-lat 51;zam. Nowojowice zgłoszony przez KWW Andrzej Kolano- 25 głosów.

Radnym został Pan:

Damasiewicz Mariusz Edward ze Starego Śleszowa.

Życzę Panu, żeby praca w Radzie Gminy była owocna, budowała pozytywny wizerunek naszej gminy oraz przyczyniła się do polepszenia warunków życia Mieszkańców

Komentarze