Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję ZRID czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.
Wykonawca ma 14 miesięcy na wybudowanie drogi biegnącej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i granicy Wrocławia (ul. Buforowa). Ta część obwodnicy będzie mieć długość około 2,5 km.
Budowa WOW to jeden z największych projektów drogowych na Dolnym Śląsku, realizowanych przez Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Droga ta umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg. Ten element obwodnicy jest szczególnie ważny dla mieszkańców gminy Żórawina.

Komentarze