Dostaliśmy na maila kontakt@zorawina.info pismo skierowane do Urzędu Gminy Żórawina o następującej treści:

Witam,

Jako że, zbliża się termin (tj. 20.08.2017 r.) bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Dlaczego wybrano taką procedurę realizacji jednego z zadań własnych gminy?

2. Dlaczego nie podjęto ponownych prób współpracy z Gminą Wrocław, na podstawie porozumienia międzygminnego, na wspólną organizacje komunikacji publicznej? (na wzór gminy Siechnice, Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka). Jednocześnie dlaczego Wójt wycofał się z realizacji współpracy z miastem Wroclaw w roku 2008 lub 2009?

3. Odnośnie punktu 2, dlaczego nie podjęto również prób  współpracy z Gminą Wrocław poprzez zawarcie porozumienia na wydłużenie jednej z linii miejskich na wzór gminy Kąty Wrocławskie (linie 133 i 609), Siechnice (linia 100, 110 i 120), Kobierzyce (linia 612)? Np. Główna linia kursująca przez Komorowice (szpital), Karwiany, Szukalice do pętli Żórawina. Pozostałe miejscowości obsługiwane przez podmiot wybrany w innym trybie dopasowane do głównej linii.

4. Jakie są plany władz Gminy na rozwój komunikacji publicznej na jej terenie? Ilość kursów – zwiększenie częstotliwości kursowania w szczególności w dni wolne, zmiana tras, zmiana schematu kursowania linii w dni wolne (aktualnie jest ona dostosowana wyłącznie do potrzeb firmy nie zaś mieszkańców-minimalne wykorzystanie taboru), połączenie – wybranych kursow – z gminami ościennymi Siechnice i Kobierzyce, dostosowanie taboru do obsługi osób niepełnosprawnych, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wprowadzneie maksymalnego wieku pojazdu, poprawy jakości świadczonych usług poprzez eliminacje tabotu typu bus.

5. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wz. Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady i objaśnieniu definicji „podmiotu wewnętrznego”, proszę o informacje jakie środki podjęła gmina odnośnie kontroli firmy prywatnej w ramach obecnie obowiązującej umowy oraz jakie środki planuje podjąć w nowo zawartej umowie? (zwiększenie zadań odnośnie kontroli i organizacji komunikacji publicznej na terenie gminy).

6. Jakie kary i z jakiego tytułu naliczono na przewoźnika w ramach obowiązującej umowy?

Ze względu na brak Państwa reakcji na moje wiadomości przesłane droga elektroniczną chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, wiadomości wysłane drogą elektroniczną są „traktowane” jak „zwykłe” pisma. Odpowiedź proszę udzielić również w formie elektronicznej z zachowaniem terminów.

Ostatni akapit podniósł mnie na duchu, nie jestem więc osamotniona 😉 w nie otrzymywaniu odpowiedzi na maile, stawiane wnioski na komisjach i sesjach….
Ale to nie ten temat….
Oczywiście nie będę odpowiadać na pytania zawarte w piśmie bo nie jest ono do mnie kierowane. Ale temat faktycznie jest mi bliski w związku z licznymi prośbami mieszkańców o uruchomienie linii podmiejskiej na wzór gmin ościennych. Od kwietnia do czerwca 2016r. trwała seria spotkań z gminą, mieszkańcami sołectwa Karwiany – Komorowice, pracownikami gminy Żórawina, firmą Trako. Efektem rozmów był wypracowany kompromis, czyli wprowadzeniem linii aglomeracyjnej 533, który mam nadzieję częściowo zaspokoił potrzeby mieszkańców całej Gminy.
ALE CZY NALEŻY NA TYM POPRZESTAĆ? – Moim zdaniem STANOWCZO NIE….. i w pełni popieram stanowisko (szczególnie punkt 4) autora maila.
Podwrocławskie gminy mają zatem do wyboru kilka możliwości zorganizowania komunikacji podmiejskiej. Mają do wyboru:
  •  linie komercyjne (500-tki),
  • samodzielną zwartą sieć komunikacji zintegrowaną z miejską siecią (800-tki),
  •  siatkę połączeń strefowych zintegrowanych z miejską siecią przy współpracy z wrocławskim magistratem (900-tki)
  • utworzenie linii podmiejskich miasta (600-tki).
„Dziewięćsetki” to aktualnie najpopularniejsza forma komunikacyjnej współpracy gmin z Wrocławiem. Przetargi na obsługę „dziewięćsetek” są organizowane przez Urząd Miejski we Wrocławiu w oparciu o wymagania przedstawione przez gminę.

Pasażer płaci w zależności od ilości przekroczonych stref. Ceny biletów dla poszczególnych stref oraz ilość i zasięg stref określa w porozumieniu gmina. Koszt podróży odbywanych w obrębie jednej gminy jest pokrywany przez gminę, podróże międzygminne są współfinansowane na podstawie algorytmu określonego w porozumieniu. Z tej formy korzystają takie gminy jak Siechnice, DługołĘga, Wisznia Mała, Czernica, Jelcz Laskowice.

Dlaczego Gmina Żórawina kurczowo trzyma się tylko komunikacji komercyjnej. Nie wiem. Czy chodzi tylko o koszty?

Skoro stać nas na szatnię za 1,5 MILIONA złotych może stać i nas na dopłatę do zwiększenia siatki komunikacyjnej gminy z gminami ościennymi, a przede wszystkim z Wrocławiem, a może pokazuje to współpracę gminy z innymi np. radą, może to nie rada jest taka zła, a złe są układy?

Zapraszam do dyskusji…..

Komentarze