Na spotkanie, przybył Wójt Gminy Żórawina, Radni Gminni, Pracownicy Gminy, Radny Powiatowy oraz duża część Sołtysów.

Sesja została otwarta, niestety Przewodniczący nie stwierdza kworum, po 5 sekundach sesja została zamknięta.

Na sesji Radni Gminni mieli głosować nad wprowadzeniem uchwały inwestycyjnej wzywającej Wójta do wprowadzenia w tworzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Brześcia zapisów zakazujących powstania na powyższym terenie hodowli zwierząt oraz ich uboju i przetwórstwa zgodnie z wolą mieszkańców.

Nieobecni Radni:
– Jadwiga Babij – Klub Radnych Dobra Rada
– Michał Duszyński – Klub Radnych Dobra Rada
– Alicja Maligranda – Klub Radnych Dobra Rada
– Teresa Osińska – Klub Radnych Dobra Rada
– Paweł Wójcik – Klub Radnych Dobra Rada
– Marian Zawiślak – Klub Radnych Dobra Rada
– Roman Firek – Klub Radnych Dobra Rada

Co my mieszkańcy mamy o tym myśleć?

Klub Radnych Dobra Rada – co to jest ?

Komentarze