Informuje się, że wnioski o dodatek węglowy można składać od dnia 18.08.2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie Al. Niepodległości 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 -15:00
Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r w związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy o składanie wniosków w późniejszych terminach niż sierpień, wszystkie wnioski, które spełniają kryteria ustawowe będą rozpatrzone pozytywnie a to pozwoli na uniknięcie kolejek.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek wynosi 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.
Wypłata dodatku będzie uzależniona od dotacji z budżetu państwa.
Źródło: GOPS Żórawina
Dokumenty do pobrania: