Akademia Piłkarska jest wyjątkowym projektem w skali regionu, który ma na celu kompleksowe wyszkolenie przyszłego pokolenia polskich piłkarzy – lepszych, ambitniejszych i bardziej świadomych wyzwań jakie niesie za sobą kariera profesjonalnego zawodnika. Podstawowym i strategicznym celem Akademii Piłkarskiej jest realizacja systemu szkolenia zawodników zawartego w Wieloletnim Planie Szkolenia (WPS). Polega on na wyszkoleniu piłkarza „kompletnego” tzn. takiego zawodnika, który jest optymalnie ukształtowany pod względem sportowym jak i moralnym. W różnych okresach szkolenia kształtuje się takie cechy jak: sprawność fizyczna, technika, taktyka, odporność psychiczna, ale także pracuje się nad ukształtowaniem postaw moralnych zawodników, ich edukacją oraz prawidłowym wychowaniem. Model pracy z wychowankami Akademii Piłkarskiej jest nieustannie doskonalony i powstaje w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń z klubami z Lig Europejskich, pionierami w dziedzinie kompleksowego szkolenia piłkarskiej młodzieży.

Akademia Piłkarska jest kuźnią, w której zdolni i pracowici chłopcy doskonalą umiejętności piłkarskie i budują charakter w oparciu o szlachetne wartości takie jak szacunek, uczciwość, skromność i sumienność. Każda chwila codziennej pracy nad sobą przybliża naszych wychowanków do wspólnego celu – stawania się lepszym zawodnikiem i lepszym człowiekiem. Warto dodać, iż bycie członkiem akademii nie ogranicza się tylko do brania udziału w piłkarskich rozgrywkach na poziomie regionalnym. Młodzi zawodnicy często wyjeżdżają na zagraniczne, silnie obsadzone turnieje, jak i uczestniczą w takowych w roli gospodarza.

Akademia to nie tylko trening sportowy, z którego korzystają wychowankowie, ale przede wszystkim opieka trenerów, fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, wychowawców i nauczycieli. Szkoła jest równie ważna jak trening, a zaangażowanie na boisku nie zrekompensuje nieodrobionych zadań domowych. Chcemy poprzez Akademię wychować dobrych i twardo stąpających po ziemi młodych ludzi, którzy poradzą sobie w życiu nawet wówczas, gdy nie będzie im pisana piłkarska kariera. W Akademii obowiązują najwyższe standardy organizacyjne i dwutorowa edukacja, najnowocześniejsza programowość szkolenia piłki nożnej i współpraca ze szkołami, obejmujący takie obszary jak:

• poszerzoną naukę języków obcych,

• edukację dietetyczną oraz prozdrowotną,

• edukację psychologiczną,

• edukację etyczną,

• nauczanie praktycznych zasad społecznych.

Wszechstronny program edukacji ma przygotować zawodnika do życia i nauczyć go poczucia odpowiedzialności i szacunku zarówno dla siebie, jak i drugiego człowieka.

14408962_619188331596722_431295201_n

Komentarze