Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Rada Gminy przełożyła podjęcie uchwały budżetowej do 13.01.2017r.
Dotarły do nas zapytania co z konsekwencjami?
Otóż wydaje mi się, że konsekwencji NIE MA. Do czasu uchwalenia budżetu obowiązuje PROJEKT przedstawiony Radzie Gminy przez WÓJTA -inaczej PROWIZORIUM, które jest podstawą gospodarowania finansami gminy.

Czyli wszystko powinno funkcjonować zgodnie z planem Wójta.

Jeżeli gmina posiada płynność finansową (czyli po ludzku, ma kasę na koncie),to wszelkie zobowiązania(np. wypłaty z tytułu WYNAGRODZEŃ pracowniczych) powinny być realizowane w terminie. W terminie także, powinny być realizowane wszystkie inne płatności,do których zobowiązana jest gmina. WARUNEK!

KASA w KASIE….

Komentarze