Od listopada trwają prace nad przedłożonym przez Wójta Gminy Żórawina projektem budżetu na rok 2017r. Radni, sołtysi, mieszkańcy składali wiele uwag i wniosków do budżetu.
Przedostatni dzień grudnia to data ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Żórawina, sesja ważna, na której przedstawiono między innymi projekty uchwał dotyczące:
-zmian budżetu w roku 2016r.;
-wieloletniej prognozy finansowej;
oraz

-budżetu na rok 2017.

Projekt uchwały zmian w budżecie na rok 2016 jak również projekt uchwały dt. wieloletniej prognozy finansowej  nie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy, uchwały nie zostały podjęte.

W związku ze złożeniem kolejnego wniosku przez radnego dt. zmian głównie załącznika inwestycyjnego (poprzednie wnioski w stopniu minimalnym zostały przyjęte przez Wójta) Rada Gminy podjęła decyzję o przerwaniu sesji na czas kolejnych rozmów do 13.01.2017r.

Komentarze