Na grudniowym posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Żórawina radni złożyli wniosek do Wójta Gminy Żórawiny o  przeprowadzenie zewnętrznego audytu stanu obecnego i potrzeb w zakresie transportu publicznego. Wybrana firma ma przeprowadzić w tym celu konsultacje z mieszkańcami, sołtysami i radnymi gminy Żórawina. Skarbnik Gminy Żórawina zadeklarował, że jest już na ten cel zarezerwowana określona kwota w budżecie gminy.

Radni zebrani na ww. komisji zaproponowali szereg rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego na terenie naszej gminy m. in. utworzenie:

– tzw. parkingów park and ride w Żórawinie i Węgrach,

– nowych połączeń autobusów niskopodłogowych na pętle autobusowo-tramwajowe we Wrocławiu na Krzykach, Gaju i Dworcu Głównym,

– nowych połączeń autobusowych na Bielany Wrocławskie,

– nowych przystanków autobusowych.

Dodatkowo radni zaproponowali poprawę skomunikowania miejscowości z terenu gminy z Żórawiną i Wrocławiem, nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie transportu publicznego z sąsiednimi gminami i Powiatem Wrocławskim oraz zakup autobusu, który dowoziłby mieszkańców gminy Żórawina na dworce kolejowe w Żórawinie i Węgrach.

Od grudnia 2018 r. gmina Żórawina wraz z innymi gminami, współfinansuje kwotą prawie 200 tys. zł rocznie, dodatkowe sześć połączeń kolejowych na trasie Wrocław-Strzelin, Strzelin-Wrocław.

Mamy nadzieję, że Pan Jan Żukowski -Wójt Gminy Żórawina wybierze jak najszybciej firmę audytorską, która przeprowadzi rzetelny audyt stanu obecnego i potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego a po audycie zaproponuje rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom wszystkich mieszkańców naszej gminy i co najważniejsze wdroży je w życie.

Komentarze