Uznanie skargi na Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeplinie przez Radę Gminy Żórawina za zasadną może być powodem wielu problemów w tej szkole.
Czyżby nieprawidłowości było więcej?
Zarzuty osób komentujących część drugą na facebook.com/zorawina.info wydają się poważne. Komentatorzy piszą o przegranych sprawach sądowych.
Kto za to zapłacił?
Budżet gminy czy Pani Dyrektor?
Z komentarzy daje się odczuć niewłaściwe relacje Pani Dyrektor-nauczyciele. Pani Dyrektor-rodzice.
Jak rozumieć sformułowanie „własne prawo pracy”? Niepokojące wydają się też są sygnały, iż w szkole może dochodzić do znęcania się jednego ucznia nad drugim, a brak reakcji Pani Dyrektor na zaistniałą sytuację jest szczególnie niepokojące.
Miejmy nadzieję, że Pan Wójt wyjaśni tę sytuację i oczyści atmosferę w szkole.
Parafrazując „klasyka”-„nie o taką promocje chodzi”

Komentarze