Wójt gminy Żórawina zaprasza do wypełnienia wstępnej deklaracji na montaż paneli fotowoltaicznych (OZE – odnawialne źródła energii)

PAŃSTWA ANKIETA POZWOLI GMINIE NA PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU:

„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

Należy wypełnić ankietę energetyczno-budowlaną gospodarstwa domowego oraz wstępną deklarację uczestnictwa do 30 listopada w Urzędzie Gminy Żórawina (pok. 23, lub skan na adres: dotacje@zorawina.pl lub a_smykowska@zorawina.pl )

Ankieta pdf – ankieta-i-deklaracja-pv-11-2016
Ankieta docx – ankieta-i-deklaracja-pv-11-2016

Informacje podstawowe:

1) Cel projektu: Celem Projektu jest montaż domowych instalacji energetyki odnawialnej (fotowoltaika) na cele gospodarstw domowych w gminie poprzez stworzenie możliwości osobom fizycznym uzyskania dofinansowania ze źródeł publicznych na zakup i instalację tego typu urządzeń.

2) Kiedy będzie realizowany Projekt: rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania; może to nastąpić w drugim kwartale 2017 roku; zakończenie projektu planowane jest na połowę 2019 roku.

3) Kto będzie realizował Projekt: organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość-Centrum Technologii Energetycznych we współpracy w 10-12 wybranych gminach z terenu województwa dolnośląskiego

4) Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Schemat 3.1.C)

5) Wysokość dofinansowania w projekcie: 75% – 85% kosztów kwalifikowalnych.

6) Jakie instalacje będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach programu grantowego: Granty będą mogły być przeznaczane na zaprojektowanie, zakup i montaż mikroinstalacji OZE, głównie fotowoltaiki (pompy ciepła marginalnie), w budynkach jednorodzinnych.

7) Co uzyskuje mieszkaniec przyłączając się do projektu: możliwość uzyskania bardzo atrakcyjnego dofinansowania na zakup urządzeń, które przyniosą ogromne korzyści ekonomiczne, wielką wygodę i niezależność energetyczną ich właścicielom.

8) Finansowanie projektu – z jakimi wydatkami należy się liczyć:
Koszty będą ponoszone indywidualnie przez danego właściciela nieruchomości, dotacja będzie przekazywana na zasadzie refundacji. W okresie trwałości- przez okres 5 lat od montażu instalacji właściciel nieruchomości będzie ponosił opłatę operatorska za nadzór techniczny nad pracą instalacji zamontowanych ze środków projektu oraz za zarządzanie projektem w okresie trwałości –w wysokości ok. 500-600 zł rocznie instalacji w zależności od typu instalacji, jej wielkości oraz obiektu, na którym zostaną zamontowane.

9) Rachunek korzyści i kosztów udziału w projekcie dla Mieszkańców z terenu Gminy: okres zwrotu poniesionych łącznych nakładów (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) dla przykładowej instalacji fotowoltaicznej 4 kW wynosi 4 lata. Okres żywotności technicznej instalacji PV to 25 lat.

Złożenie deklaracji jest jedynie wyrazem zainteresowania Mieszkańca udziałem w Programie, ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi formy zaciągnięcia przez zgłaszającego ani Gminę jakichkolwiek zobowiązań. Udział Gminy Żórawina w projekcie jest uzależniony od ilości zebranych od mieszkańców wstępnych deklaracji udziału w Programie. Nie ma możliwości wykorzystania deklaracji zebranych w 2015 roku ze względu na inny charakter projektu.

Komentarze