Mimo iż w ciągu ostatnich kilku lat Gmina Żórawina aktywnie wspierała funkcjonowanie Rewiru Dzielnicowych w Żórawinie (zakup na rzecz Policji w Żórawinie dwóch radiowozów, szeregu innego sprzętu-w tym biurowego) a także zapewniała finansowanie służb ponadnormatywnych w weekendy w grudniu 2016 groziła nam likwidacja jednostki. Głównym argumentem był zły stan techniczny oraz brak odpowiednich warunków socjalnych budynku, w którym mieści się obecna siedziba Rewiru.

W ciągu paru miesięcy przeprowadzono szereg rozmów, spotkań pomiędzy Wójtem Gminy Żórawina, Radą Gminy oraz przedstawicielami Policji celem poznania oczekiwań, potrzeb stron oraz wypracowania stanowisk. Radni podczas posiedzenia ostatniej Komisji Wspólnej Rady Gminy podjęli decyzję o przygotowaniu projektu Uchwały intencyjnej w sprawie budowy nowego budynku (by była możliwość rozbudowy kadrowej Rewiru a tym samym przekształceniu go w Posterunek). Co wydaję się zasadne ze względu na intensywny rozwój Gminy, w której powstaje coraz więcej firm, mamy coraz większy przyrost mieszkańców.

Wstępnie Wójt Gminy Żórawina zaproponował usytuowanie budynku na tzw. placu strażackim przy Kościele Świętej Trójcy.

Czy to dobra lokalizacja na nowy Posterunek Policji?

 

 

Komentarze