Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia ma wpływ na przyszłość nas wszystkich. Jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne szczególnie przy ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej, politycznej i gospodarczej. To jedno z ważniejszych zadań własnych każdej gminy.
Jak Państwo oceniacie obecny stan dość szerokiego pojęcia jakim jest oświata w naszej gminie?
Jest dobrze czy źle?
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety:

Czy w gminie Żórawina brakuje dostępu do żłobka?


Czy w Gminie Żórawina brakuje miejsc w publicznych przedszkolach?


Czy opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym powinna być w większym stopniu dotowana przez gminę?


Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu nauczania w szkole/szkołach, do której uczęszcza(ją) dziecko/dzieci?


Czy uważa Pan/i , że warunki lokalowe panujące w szkole/szkołach istniejących na terenie Gminy Żórawina są dobre?


Czy dziecko/dzieci chętnie biorą udział w organizowanych zajęciach dodatkowych?


Co Pana/i zdaniem utrudnia dziecku/dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań, pasji? (Można wskazać kilka odpowiedzi)

Komentarze