Mieszkańcy ulic Gimnazjalna, Słoneczna, Księżycowa, Gwiaździsta w Żórawinie wystosowali list otwarty do Wójta Gminy Żórawiny w sprawie położenia nakładki asfaltowej na ulicę Gimnazjalną, zrobił się tam spory ruch i ciągłe dziury.

List z zamazanymi nazwiskami publikujemy na portalu. Oryginał listu zostanie w poniedziałek dostarczony przez Katarzynę Harasny do Gminy Żórawina na ręce Pana Wójta. Liczymy na to że Pan Wójt przychylnie rozważy prośbę Mieszkańców.

Komentarze