ENTLICZEK,PENTLICZEK-CO ZROBI <PIECHNICZEK> ?Tego nie wie nikt .– chciałoby się zapytać słowami piosenki.Były trener, jak i obecni piłkarze mają się dobrze.To cieszy! Stan rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzeplinie-niekoniecznie. Po szumnych zapowiedziach na kolejnych sesjach Rady Gminy szansa na wyjście z „grupy”- żadna.Już były obietnice,deklaracje,uzgodnienia,projekty,środki,terminy i czar prysł.Rok szkolny już prawie minął i jak w dobrym bajkolandzie już nawet będą konsultacje pod tytułem:-Budujemy szkołę w Rzeplinie. Oto krótka historia wspomnianej rozbudowy:

– po zatwierdzeniu arkuszy w maju 2017r. Rada Gminy Żórawina została poinformowana, iż sytuacja lokalowa w Szkole Podstawowej w Rzeplinie jest „dramatyczna”. I aby ten „dramat” rozwiązać Gmina zamierza kupić kontenery (choć o tym, iż uczniowie w Szkoły Podstawowej w Rzeplinie nie mieszczą się- wiadomo było od początku kadencji (czyli rok 2014) i ciągle była mowa o rozbudowie tej szkoły. Głównie mówiono o nadbudowie piętra. Co roku zarówno Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa jak i radni z okręgów związanych ze Szkołą Podstawową składali wnioski do Wójta Gminy Żórawina o rozbudowę lub budowę nowej szkoły, na terenach gdzie od lat trwa intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego- w odpowiedzi CISZA).
– na sierpniowej sesji w 2017r. Pan Wójt poinformował:

cytuję: Wójt Jan Żukowski: „Temat – przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,  środki finansowe nie dotarły w czasie,  ma nadzieję, po informacji dyrektorów, że rok szkolny rozpocznie się w terminie i prace zostaną wykonane, jedno nie zostanie wykonane, to szkoła Rzeplin, rozpocznie tam rok szkolny 148 uczniów, dlatego w trybie pilnym wicewójt i skarbnik rozmawiają z firmą, która buduje kontenerowe przedszkola i szkoły i chcemy szatnię, ewentualnie 2 klasy  kontenerowe w trybie natychmiastowym zrobić w Rzeplinie, aby rozwiązać ten problem  ciasnoty.”  (Protokół   Nr  XXXVI/2017 z XXXVI  sesji  Rady Gminy Żórawina VII kadencji,  która odbyła się w dniu 24 sierpnia   2017r w  Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie).

Nikt nie protestował,wszyscy poparli bo miało być PRZEDE WSZYSTKIM SZYBKO.

Słowo „kontenery” rzekomo nie podobało się „Rodzicom”. Dlaczego? Tego słowa użył Wójt jako pierwszy….Po jakimś więc czasie słowo „kontener”  trafiło do kanonu słów zakazanych w Gminie Żórawina  a więc na październikowej sesji mamy już taką oto wypowiedź Pana Wójta

cytuję: Wójt Jan Żukowski:” Drugi temat szkoła w Rzeplinie, mamy projekt, wszystkie uzgodnienia, 2 moduły są już zamówione, będziemy montować w Rzeplinie, zobaczymy jak tymczasowo rozwiążą problem oświaty, dalej będziemy w przyszłym roku w budżecie, ma nadzieję, komisja oświaty też wystąpi   o to, by zlecić koncepcję budowy szkoły, jest to sprawa drugoplanowa, bo inaczej nie rozwiążemy tego. Był konstruktor, pani dyrektor proponuje 4 moduły, ale czy nie szkoda pieniędzy na dwa dodatkowe, bo jakby te dwa zdały egzamin, to można by było pociągnąć, zobaczymy, będziemy rozmawiać z radą rodziców, ma nadzieję, że komisja, moduły są, projekt jest,  wszystko jest na miejscu. Koszt zależy od wyposażenia wewnątrz. 

Skarbnik Krzysztof Bagiński – około 4 tys zł za metr kwadratowy.”(Protokół   Nr  XXXVII/2017 z XXXVII  sesji  Rady Gminy Żórawina VII kadencji,  która odbyła się w dniu 12 października    2017r w świetlicy wiejskiej w Węgrach).

czyli koszty (bez wyposażenia) opiewały na około 1 milion złotych za 250 m2 zabudowy modułowej typu kontenerowego.

MINĄŁ rok 2017, styczeń, luty, więc postanowiliśmy się przypomnieć ;-)portal zorawina.info publikuje artykuł:

http://zorawina.info/klasa-sportowa-dla-sp-zorawina-kontenery-dla-sp-rzeplin-czyli-rekrutacje-czas-zaczac/

Z szybkością błyskawicy na stronie Gminy Żórawina pojawia się odpowiedź a w niej w przypływie szczerości Pan Wójt oznajmia:

” Stan faktyczny jest natomiast taki, że prowadzone są prace projektowe wielobranżowe (geologiczne, budowlane, elektryczne, sanitarne) w zakresie wybudowania budynku modułowego przy SP w Rzeplinie, którego żywotność to minimum 30 lat. „

-W marcu 2018 r.  nagle na stronie urzędu pojawia się takie oto ogłoszenie:

Przetarg nieograniczony na budowę budynku edukacyjnego o funkcji szkoły dwuoddziałowej w Rzeplinie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

https://zorawina.bip.gov.pl/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-budowe-budynku-edukacyjnego-o-funkcji-szkoly-dwuoddzialowej-w-rzeplinie-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj.html

A więc co się stało z tym PROJEKTEM, UZGODNIENIAMI i ZAMÓWIENIEM z października 2017r.? Przepadł jak kamień w wodę, że na nowo ogłaszamy przetarg na nowy projekt? Ile kosztował ten z października 2017r.?  Gdzie to zamówienie, gdzie te moduły zamówione w październiku 2017 r., które już były na miejscu?

NO cóż wynik przetargu też był niemałym zaskoczeniem:

250 m2 zabudowy modułowej typu kontenerowego ma kosztować 1,6 mln złotych plus odsetki od kredytu. O 60 % więcej niż szacowano.

 

I tak dla kontrprzykładu:

1.W Dąbrowie, w gminie Dopiewo, rozbudowano szkołę modułami kontenerowymi (powierzchnia 250 m2) za 800 tys. zł.

http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/w-dabrowie-zamiast-czekac-na-budowe-postawili-szkole-z,2701254,artgal,t,id,tm.html

2.Wybudowano na „bogato” zaplecze sportowe przy boisku w Żórawinie (szatnia) opowierzchnia 309,81 m2; koszt całkowity inwestycji (w tym m.in.: wykonawstwo, nadzór, projekt, wyposażenie): 1.503.815,47 zł brutto.

http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/zakonczyly-sie-prace-zwiazane-z-budowa-zaplecza-sportowego-przy-boisku-w-zorawinie

3. Budowa Szkoły Podstawowej  w Siechnicach na potrzeby 600 uczniów.

Budynek szkoły o powierzchni prawie 6 300 m2 został zaprojektowany w formie dwóch dwukondygnacyjnych bloków dydaktycznych, które są połączone z salą gimnastyczną jednokondygnacyjnymi łącznikami. Budynek podzielono na dwie części. Takie rozwiązanie  pozwala na niezależne funkcjonowanie bloków dydaktycznych, które dedykowane są różnym grupom wiekowym. Każdy z nich posiada niezależne wyjście na plac szkolny i place zabaw, które zaprojektowano pamiętając o zróżnicowanych potrzebach dzieci w różnym wieku. Powiązane zostały ciągiem pieszym z terenowym (zewnętrznym) zapleczem sportowym – boiskami o łącznych wymiarach 44 m x 30 m i bieżnią ze skocznią w dal o wymiarach 86 m x 3,66 m. Teren rekreacyjno-sportowy szkoły zostanie ogrodzony tak by umożliwić do niego dostęp Mieszkańcom poza godzinami pracy placówki. Uzupełnieniem projektu będzie zieleń, która zostanie zasadzona wzdłuż ulic oraz od strony rekreacyjnej i będzie pełnić funkcję izolacyjną względem terenów przyległych. Budynek pasywny, modelowy, energooszczędny wraz całą infrastrukturą ma kosztować 25 mln złotych.

http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=4718&idmp=0&r=

https://siechnice.com.pl/news/budowa-szkoly-podstawowej-w-siechnicach-projekt-zdjecia-video

-Ale UWAGA 05.06.2018r. o godz. 17:00 zaplanowano spotkanie Komisji Oświaty,  Kultury, Zdrowia  i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina z Rodzicami i Dyrektorką  w sprawie przyszłości oraz planów rozbudowy szkoły w Rzeplinie.

I tu nasuwają się pytania:

  • Skąd te różnice w cenach za m2 przy szacunkach, cenach rynkowych podobnych inwestycji a JEDYNĄ ofertą złożoną do przetargu w marcu?
  • Co się stało z „trybem natychmiastowym”?
  • Jak ma się „tymczasowe rozwiązywanie problemu oświaty” do żywotności obiektu min. 30 lat?
  • Co się stało z projektem, zamówieniem i w końcu modułami, które już były w Naszej Małej Ojczyźnie, o czym informował Pan Wójt w październiku 2017r.?
  • Z czego wynikają rozbieżności związane z przeciągającym się w nieskończoność czasem prowadzenia inwestycji  jak i kosztami (tymi szacowanymi i otrzymanymi w przetargu, w którym złożona została tylko jedna oferta)?
  • Na ile proponowane rozwiązanie zabezpieczy potrzeby uczniów i grona pedagogicznego w przyszłych latach? Jak długo będzie efektywne przy tak intensywnym rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym obwodzie szkolnym? Czy w przyszłym roku dalej będą dwie zmiany?
  • Jakie są przewidywane koszty utrzymania tego typu obiektu? Jakie będą zastosowane instalacje ogrzewania, wentylacji, itp.?
  • Czy użytkownicy obiektu, który nie będzie trwale połączony z obecnym budynkiem, nie będą mieli poczucia wyobcowania?
  • Co z remontem obecnego budynku, szczególnie z tragicznym stanem technicznym i użytkowych tej małej salki zwanej salą gimnastyczną? Kolejna zrzuta Rodziców?

I na koniec:

PANIE WÓJCIE, z całym szacunkiem- KIEDY PAN MÓWI PRAWDĘ?

 

Komentarze