Wybory uzupełniające do rady Gminy Żórawina

                 Dziś na stronie internetowej Urzędu Gminy Żórawina pojawiło się obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze nowego Radnego dla okręgu, w skład którego wchodzą miejscowości Mnichowice, Wojkowice i Turów. Nową Radną Rady Gminy Żórawina zostanie Pani Małgorzata Zofia Szatkowska zamieszkała w Wojkowicach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Żórawinie z dnia 28-09-2017 r. o
obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Żórawina
bez glosowania w okręgu wyborczym nr 8
(Mnichowice, Wojkowice, Turów)

http://zorawina.bip.gov.pl/okreg-8-turow/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-zorawinie-z-dnia-28-09-2017-r-o-obsadzeniu-mandatu-radnego-w-wyborach-uzupelniajacych-do-rady-gminy-zorawina-bez-glosowania-w-okregu-wyborczym-nr-8-mnichowice-wojkowice-turow.html

Automatyczny wybór radnej na stanowisko nastąpi w związku z powołaniem się na art. 380 Kodeksu Wyborczego, w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata, co implikuje brak konieczności przeprowadzania wyborów.

Pani Szatkowska próbowała już swoich sił w poprzednich wyborach samorządowych, również jako kandydat do Rady Gminy, uzyskując 67 głosów, co uplasowało ją na 4 pozycji wśród 6 kandydatów swojego okręgu.

Kandydowała wówczas z ramienia Komitetu Przyjazna Gmina Żórawiana, tego samego w ramach którego kandydował Pan Wójt Jan Żukowski, oraz Radni Alicja Maligranda, Teresa Osińska (wobec której Rada Gminy podjęła decyzję o wygaszeniu mandatu), Marian Zawiślak, Roman Firek (którego mandat został wygaszony, a na którego miejsce został wybrany Radny Mariusz Damasiewicz) oraz Michał Duszyński.

                Nowej Pani Radnej życzymy pomyślności i samych sukcesów w pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

Komentarze