28.06.2017r. przekazano Radzie Gminy Żórawina projekt Uchwały w sprawie zmian do budżetu na rok 2017. Zmiany dotyczą głównie dofinansowania projektu pod nazwą „Zwiększenia dostępności i jakości usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin”. Wójt Gminy Żórawina złożył w dniu 27.06.2017r. wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 30.06.2017r. (30.06.2017r- termin sesji)

Skąd nagle ten pośpiech skoro termin uchwalenia zmian w budżecie był wyznaczony na 30.05.2017r a decyzje o wysokości kwot dofinansowania zostały przekazane Wójtom Gmin już 30.03.2017r.

Dlaczego Rada Gminy dowiaduje się o tak ważnych zmianach miesiąc po terminie a jeszcze w trybie nadzwyczajnym (czyli bez prac nad projektem w Komisjach RG)?

Niecałe dwa tygodnie temu była sesja- dlaczego dokument nie został przygotowany i przedstawiony Radzie Gminy pod obrady?

Na razie trwa proces przerzucania się pismami. Czy potrzebnie? Jak widać w przepływie informacji pomiędzy organem wykonawczym a uchwałodawczym coś szwankuje- DELIKATNIE MÓWIĄC..

 

Komentarze