Publikujemy poniżej pismo Pana Wójta Jana Żukowskiego w sprawie konsultacji spolecznych dt. koncepcji projektowanej obwodnicy Żórawiny.

Pan Wójt już wielokrotnie na sesjach i komisjach wspominał, że współpraca ze Starostwem Powiatowym jest utrudniona. Poniżej cytat z projektu protokołu z dnia 30.05.2023r. Sesja Rady Gminy:

Wójt Jan Żukowski: „I sprawa,tutaj wspomniał Pan Przewodniczący, jestem zbulwersowany naprawdę, gdzie Starostwo Powiatu  Wrocławskiego ogłasza, ale najpierw prowadzi jakiś tam wywiad mieszkańcami na temat budowy obwodnicy. Okazuje się, że już od dłuższego czasu ma zagwarantowane środki na koncepcję budowy obwodnicy w Żórawinie, nie informując wogóle Urzędu Gminy o tym, że podejmuje takie działanie. Nie pytając nas czy mamy jakieś plany, czy mamy jakąś koncepcję, czy wypracowaliśmy, czy wspólnie i tylko organizuje, nie informując, tylko poinformował, że odbywa się spotkanie tutaj o 18:00 na temat koncepcji rozbudowy. Naprawdę jest to bardzo przykre, dlatego wystąpiłem do Pana Starosty, do Przewodniczącego,informując Pana Przewodniczącego, że tak nie można współpracować. Tak nie można.Nie wolno. My naprawdę jako gmina wydajemy bardzo dużo środków,bardzo dużo środków na chodniki, na polepszenie infrastruktury drogowej. Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w tym temacie, natomiast powiat zbiera tylko laury, tabliczkę, że to zorganizował powiat. To są koszty właśnie naszego samorządu, naszej gminy i dlatego jest to naprawdę bardzo przykre.”

Konflikt trwa a wszyscy chyba są zgodni, że dobrze by było zakończyć waśnie i dla dobra gminy rozpocząć współpracę. Z niecierpliwością czekamy na informacje dt. spotkania Pana Wójta i Starosty Powiatu Wrocławskiego.