Starostwo Powiatu Wrocławskiego chce zbudować obwodnicę Żórawiny.

 

Drugiego czerwca odbyły się w Żórawinie konsultacje społeczne dotyczące „Wielowariantowej koncepcji budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”.

Upraszczając obecne władze Powiatu Wrocławskiego zabrały się za projektowanie obwodnicy Żórawiny. Temat ważny i istotny dla wielu mieszkańców Żórawiny. Niestety od wielu lat sprawa ta nie pojawiała się w szerszej debacie publicznej w naszej gminie. Uważam, że trzeba docenić to, że Powiat Wrocławski wychodzi z inicjatywą budowy obwodnicy Żórawiny.

Według przeprowadzonych badań szacuje się, że przez Żórawinę Aleją Niepodległości przejeżdża dziennie ponad 8 000 aut. Podczas konsultacji społecznych zostały przedstawione mieszkańcom trzy warianty. Wariant 0 zakłada poszerzenie drogi powiatowej 1972D (Al. Niepodległości). Moim zdaniem jest to wariant najgorszy, ponieważ poza poszerzeniem samej jezdni nie wnosi nic nowego w kwesti ilości aut przejeżdżających codziennie przez Żórawię. Natomiast warianty 1 i 2 zakładają budowę obwodnicy Żórawiny od strony południowej. Obwodnica miałaby się zaczynać od ul. Fiołkowej w Żórawinie, a kończyć przed wiaduktem autostradowym przed Wojkowicami. Obydwa warianty zakładają, że przez obwodnicę Żórawiny będzie przejeżdżało ponad 6 000 aut dzinnie. Niestety te 6 000 aut skumuluje się między dwoma rondami w Wojkowicach. Już od kilku lat przygotowana jest dokumentacja projektowa dotycząca budowy ronda w Wojkowicach. Mimo inicjatywy Gminy Żórawina budowy ronda w Wojkowicach mającego poprawić ruch na drodze wojewódzkiej i powiatowej w Wojkowicach, temat ten nie został podjęty ani przez Powiat Wrocławki ani przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Podczas konsultacji społecznych część radnych wskazywała, że najlepszym rozwiązaniem dla Żórawiny i Wojkowic byłoby połączenie projektowanej obwodnicy Żórawiny z drogą wojewódzką Wrocław-Strzelin. Byłoby to najlepsze rozwiązanie, które nie powodowałoby paraliżu drogowego Wojkowic. Budowę obwodnicy Żórawiny możnaby połączyć z przyszłą rozbudową autostrady A4. Taki wariant byłby najkorzystniejszy.

Z przykrością należy stwierdzić, że w tak ważnych konsultacjach społecznych nie wziął udziału Wójt Gminy Żórawina. Uważam, że tak ważna inwestycja powinna być konsultowana w szerokim gronie mieszkańców oraz władz gminnych i powiatowych. Według oficjalnego pisma skierowanego w dniu 13 czerwca br. przez Starostwo Powiatowe do Urzędu Gminy w Żórawinie oraz Rady Gminy Żórawina uwagi do wariantów obwodnicy Żórawiny należało składać do 19 czerwca. Czyli w tak ważnej i instotnej inwestycji dla Żórawiny Starostwo Powiatowe wyznacza 6 dni na wnoszenie uwag. Do inwestycji, która ma kosztować pomiędzy 50 a 100 mln zł wyznacza się mieszkańcom i władzom gminy 6 dni na wniesienie uwag. Wójt Gminy Żórawina nie wziął udziału w konsultacjach społecznych i odmówił wniesienia uwag do przedstawionych wariantów obwodnicy Żórawiny ze względu na zbyt krótki termin na wnoszenie uwag. Starostwo Powiatu Wrocławskiego wyznacza 6 dni na wnoszenie uwag do projektu obwodnicy. Czy to jest poważne podejście do tak ważnego tematu ?

Osobiście wniosłem uwagi do projektowanej obwodnicy Żórawiny w wyznaczonym terminie do 19 czerwca. Mam nadzieję, że temat obwodnicy Żórawiny nie „umrze”, a będzie kontynowany z korzyściom dla mieszkańców Żórawiny i Wojkowic.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wariantami projektowanej obwodnicy Żórawiny.

Piotr Żelazo

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina