W tym i najbliższych artykułach przedstawimy Państwu realizację inwestycji i remontów wykonach w ramach wydatków z budżetu gminy. na kwotę 18 829 468,10 zł.

Jest to znaczący wzrost środków w porównaniu do roku 2021-9 580 595,84 zł

Dziś- BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH

źródło: Raport o stanie Gminy Żórawina w 2022 roku.