Trwają prace przy tworzeniu miejsc parkingowych przy Kościele Św. Józefa i cmentarzu w Żórawinie. Inwestycja w całości zaplanowana i sfinansowana przez Powiat Wrocławski. Teren zostanie utwardzony i przygotowany do wyłożenia kostką.
Dzięki wykonaniu tych prac zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, odwiedzających groby na cmentarzu, wiernych przyjeżdżających do kościoła. To nie wszystko- w najbliższym czasie pojawią się też przy cmentarzu dwa progi spowalniające.
Dziękujemy Powiatowi Wrocławskiemu, a w szczególności
Panu Wicestaroście Andrzejowi Szawanowi za tą inwestycje.

I tak niemożliwe staje się możliwe.

Komentarze