MAGDALENA KRAWIEC

Drodzy Sąsiedzi,

nazywam się Magdalena Krawiec, jestem mieszkanką Komorowic od 2007 roku. Kandyduję w tegorocznych wyborach, ponieważ wiem, że społeczność naszej wsi potrzebuje własnego przedstawiciela w Radzie Gminy. Wierzę, że tylko mieszkaniec wsi może zrozumieć problemy, z którymi każdego dnia zmagają się mieszkańcy. Żyjąc w Komorowicach dostrzegam sprawy, które są ważne dla nas wszystkich, a których rozwiązanie jak dotąd napotkało na opór lub bezczynność władz Gminy. Najważniejsze sprawy, którymi chciałabym się zajmować, to:

  • infrastruktura – doprowadzenie do wybudowania pobocza dla pieszych i rowerów wzdłuż wsi Komorowice, łączącego ją z Karwianami, dbanie o istniejącą infrastrukturę, w tym ochrona dobrostanu istniejących ulic poprzez odpowiednie zalecenia dla inwestorów dotyczące ruchu ciężkiego sprzętu i pojazdów.
  • komunikacja: nieliczne połączenia komunikacji publicznej – wnioskowanie i wspieranie w każdy dostępny sposób kroków, mających na celu usprawnienie tej komunikacji, w tym podpisanie porozumienia z sąsiadującymi gminami w celu utworzenia wspólnych linii autobusowych.
  • edukacja publiczna – we współpracy z Radą Rodziców poprawa warunków lokalowych szkoły w Rzeplinie, zwiększenie liczby miejsc w publicznych przedszkolach, zapewnienie opieki dla dzieci będących na etapie żłobka.
  • przedsiębiorczość i inwestycje – ułatwienie sprowadzenia do naszej doskonale położonej Gminy atrakcyjnych inwestorów – pierwszym krokiem do realizacji celu musi być stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy. Ponadto stworzenie komórki Rozwoju i Promocji Gminy, która dedykowana byłaby obsłudze firm, chcących ulokować swą działalność w Gminie i promowaniu walorów inwestycyjnych Gminy.
  • rekreacja – budowa ścieżki rowerowej łączącej wieś z Karwianami i dalej ze Ślęzą z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury dla kolejki wąskotorowej i, dzięki temu, „wpięcie” wsi do sieci podmiejskich i miejskich ścieżek rowerowych
  • bezpieczeństwo – zwiększenie stanu osobowego i liczby patroli policyjnych na terenie Gminy i doprowadzenie do realizacji projektu oświetlenia ścieżki spacerowej i części ulicy Wiśniowej.
  • zdrowie i służba zdrowia – szerszy dostęp do specjalistów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żórawinie, zapewnienie rzetelnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dbania o czystość powietrza, informacji i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wymiany pieców na bardziej ekologiczne
  • zarządzanie gminą – doprowadzenie do jawności i przejrzystości działań podejmowanych przez władze gminy, kontrola racjonalności podejmowanych decyzji, promowanie wszelkich aktywności zmierzających do załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Wiem jak działać. Pracując społecznie na rzecz społeczności sąsiedzkiej w ramach Stowarzyszenia Mieszkańców Osady Gencz miałam swój udział w rozwiązaniu niektórych wspólnych problemów mieszkańców domów jednorodzinnych osiedla, takich, jak: zapewnienie odśnieżania z zasobów Gminy, utrzymanie, konserwacja oświetlenia, utrzymanie zieleni, mobilizowanie gminy i egzekwowanie utrzymania czystości, bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do osiedla. Jako zarząd Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej domów wielorodzinnych i podjęliśmy ustalenia w zakresie wspólnego zamawiania niektórych usług, wspólnego uczestnictwa w konserwacji placów zabaw. Wyegzekwowaliśmy od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonanie remontu zniszczonych wejść do studzienek kanalizacji deszczowej. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców doprowadziliśmy do powstania z zasobów Gminy projektu oświetlenia ul. Wiśniowej i biegnącej wzdłuż niej ścieżki spacerowej. Działając na rzecz wszystkich mieszkańców wsi Komorowice uzyskaliśmy poparcie Gminy w staraniach o remont barierek na mostkach nad Ślęzą na ul. Wrocławskiej i obecnie czekamy na podjęcie działań w tej sprawie. Doświadczenie w pisemnym formułowaniu wszelkiego rodzaju wniosków do Władz Gminy tak, by były skuteczne, pomoże mi w realizacji celów moich działań w Radzie Gminy.

Działając w opisanym powyżej Stowarzyszeniu mogłam wspierać tylko część mieszkańców Komorowic. Praca w Radzie Gminy umożliwi mi zajęcie się problemami mieszkańców całej wsi. Wszystkie opisane powyżej problemy, którymi chciałabym się zająć, dotyczą wszystkich mieszkańców w takim samym stopniu.

Wierzę, że moje doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE na realizację projektów pozwoli na bardziej efektywne wyszukiwanie dostępnych środków i wskazanie Gminie kierunku, w którym powinna podążać, by z takich środków korzystać, co jest tym bardziej istotne, że najbliższe lata to prawdopodobnie ostatni okres, kiedy środki te będą dostępne w takiej formie.

Nie interesuje mnie polityka. Jestem natomiast bardzo zainteresowana tym, by żyć w zadbanej, racjonalnie zarządzanej Gminie, której walory są mądrze wykorzystywane. Chętnie poświęcę temu celowi swój czas i doświadczenie. Potrzebuję Państwa głosu, by mieć możliwość reprezentowania wszystkich mieszkańców Komorowic po to, by mieli oni wpływ na to, co otacza nas każdego dnia.

Komentarze