Dużo się działo na ostatniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Juzyszyn złożył rezygnację.
Co ciekawe po złożeniu rezygnacji wręczył Przewodniczącemu Klubu Radnych Dobra Rada , radnemu z Krajkowa książkę – „Wesele”- Wyspiańskiego, czyżby to była aluzja do pewnego ROGU.
Czas pokaże.

Dokument, który otrzymaliśmy od radnej Gminy Żórawina, tłumaczący decyzję – rezygnacja Przewodniczacego Rady Gminy

A my będziemy informować o wyborze następcy.

Komentarze