W dniu12 kwietnia 2019 r. Pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajków” z firmą Karaś Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO,Wod-Kan, i Gaz., Usługi Ogólnobudowlane.

Przypominamy będzie to druga świetlica wiejska w tej miejscowości Krajków.

Liczba ludności w miejscowości Krajków na przestrzeni lat 2005-2016

2005  2006    2007    2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016 2017

289     294      296      297     296    285     271     269      265     258     257    247   240

Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego obiektu o powierzchni zabudowy: 280,00 m2, (powierzchnia użytkowa: 251,06 m2)w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia: korytarz, hol, wiatrołap, szatnia, pomieszczenie gospodarcze, ubikacja w-c, (2 szt), szatnia, biuro, obieralnia wstępna, kuchnia zmywalnia, przedsionek z magazynem, sala główna wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne oraz zagospodarowaniem terenu-wykonanie drogi dojazdowej, chodnika i miejsc parkingowych wykonanych z kostki betonowej.

Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przetargu ogłoszonego w trybie nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi:

 1 395 000 zł

(jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł) brutto.

Jak przystało na bardzo bogatą gminę całość sfinansowana zostanie ze środków własnych (czyli bez dotacji czy funduszy zewnętrznych)

a co……

Komentarze