W dniu 24 listopada 2022 r. ruszył Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Jakkolwiek kuriozalnie to brzmi „odbudowa zabytku” to nie zmienia faktu, że wiele samorządów jest właścicielem obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji lub rejestru. Gminy, powiaty i województwa mogą składać wnioski do 31 stycznia 2023 r. Budżet programu to prawie 3 mld zł.
Rząd szacuje, że za tą kwotę uda się wyremontować około 10 000 zabytków.
Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wnioski w jednej z trzech kategorii:
• do 150 000 zł
• do 500 000 zł
• do 3 500 000 zł.
W naszej gminie do dofinansowania kwalifikują się m.in. następujące obiekty zabytkowe będące własnością gminy Żórawina – wpisane do wojewódzkiej ewidencji lub rejestru zabytków:
Żórawina Gminne Centrum Kultury,
Żórawina Urząd Gminy,
Żórawina budynek Dworca Kolejowego,
Węgry Szkoła Podstawowa i Świetlica,
Polakowice -Pałac obecnie budynek Szkoły Podstawowej (złożony wniosek do budżetu gminy na remont elewacji na rok 2023).
Co wybierze Pan Wójt? Czas pokaże…
Przewodniczący rady Gminy Żórawina
Piotr Żelazo
źródło:https://polska-org.pl/623242,foto.html
https://polska-org.pl/623242,foto.html
https://polska-org.pl/6956110,foto.html