Kościół św. Trójcy – perła manieryzmu – jest jednym z najcenniejszych zbytków w Europie Środkowej, wymieniony po raz pierwszy w 1335 r. w rejestrze dziesięcin nuncjusza Galharda. Powstał zapewne za sprawą Fryderyka Hanniwalda z Jawora. Była to kamienna budowla, być może na miejscu wcześniejszej drewnianej. W istniejącej budowli najstarszą częścią są obwodowe mury nawy, prezbiterium i wieża z II poł. XIV w. W latach 1600 – 1608 z inicjatywy mecenasa sztuki Adama Hanniwalda kościół poddany został gruntowej rozbudowie, otrzymał również wspaniałe wyposażenie wnętrza. Około 1630 r. wokół kościoła założono fortyfikacje typu holenderskiego, które w nienaruszonym stanie przetrwał do dziś.

Grupa Inicjatywna pragnąca wznowić działanie fundacji „Perła Manieryzmu” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby chcące pomóc w renowacji kościoła Trójcy Św. w Żórawinie na spotkanie 14 czerwca na godz. 18.00 do Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie. Kontakt: perlamanieryzmu@wp.pl

 

 

 

Komentarze