We wczorajszym dniu odbyła się kontynuacja XXIV Sesji Rady Gminy Żórawina przerwanej w dniu 19 lipca 2016 r. na której wybrano „nowego” przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.

Przypomnijmy, że Pan Stanisław Juzyszyn rezygnację swą ogłosił na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca br. argumentując swą rezygnację złą współpracą z Wójtem Gminy Żórawina, Radnymi oraz Sołtysami.

Na zwołanej w dniu 19 lipca 2016 r. Sesji Rady Gminy Żórawina radni przyjęli uchwałą rezygnację pana Stanisława Juzyszyna z dotychczasowego przewodniczącego Rady Gminy. Następnie radni mieli dokonać wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy Żórawina. Po zgłoszeniu kandydatur Pana Piotra Żelazo, Pani Teresy Osińskiej i Pani Jadwigi Babij. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wójcik źle się poczuł i opuścił salę Gminnego Centrum Kultury przerywając tym samym sesję.

Wczorajsze obrady Rady Gminy Żórawina miały wyłonić nowego przewodniczącego. Na początku sesji Antoni Gancarz Radny z Wilczkowa chciał złożyć oświadczenie niestety prowadzący sesję Pan Paweł Wójcik nie chciał dopuścić go do głosu wyłączając mu mikrofon. Klub Radnych Dobra Rada odrzucił również wniosek dotyczący zadawania pytań kandydatom. Czyżby kandydaci się bali? Przed zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Pan Paweł Wójcik zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Juzyszyna. Oczywiście Pan Juzyszyn się zgodził. Radni po krótkiej technicznej przerwie zagłosowali w następujący sposób.

Pan Stanisław Juzyszyn – 9 głosów za

Pan Piotr Żelazo – 6 głosów za

Pani Teresa Osińska – 0 głosów za

Tak więc radni na posiedzeniu tej samej sesji jedną uchwałą przyjęli rezygnację, a drugą uchwałą dokonali wyboru tej samej osoby czyli Pana Stanisława Juzyszyna.

Radni Antoni Gancarz, Marian Garbowski i Waldemar Ścigajło byli oburzeni tą sytuacją.

Radny Piotr Żelazo i Radna Agnieszka Drapus na znak protestu wobec tego typu działań większości radnych zrezygnowali ze stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Postscriptum
Ostatnio w moim kierunku zostały skierowane słowa, że piszę nieprawdę, groźby itd., że szkaluję Klub Radnych Dobra Rada.

Zapraszam do rozmów, mi chodzi o dobro mieszkańców, nie chcę uprawiać polityki! Kiedy Radni Dobrej Rady zaczniecie ze mną rozmawiać i współpracować? Szczególnie zachęcam do kontaktu Radną Jadwigę Babij, która współpracuje z Policją w sprawie włamań.

Pytanie zostawiam otwarte i czekam na kontakt kontakt@zorawina.info

Komentarze