Wójt Gminy Żórawina po 13 latach sprawowania urzędu, wreszcie zobowiązał się do remontu budynku Posterunku Policji w Żórawinie.

Po naszej informacji w sprawie groźby likwidacji Policji Rewiru Dzielnicowych w Żórawinie na wniosek Wójta Gminy Żórawina, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina oraz części Sołtysów, zostało zorganizowane w dniu dzisiejszym spotkanie na którym obecni byli: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – mł. insp Dariusz Kokornaczyk, Komendant Komisariatu Policji Wrocław Krzyki – podinsp. Dariusz Liksza.

Smutne jest to, że w sprawie zachowania Posterunku Policji w Żórawinie, która powinna nas wszystkich łączyć Pan Wójt oraz Pani Radna Jadwiga Babij oraz część Sołtysów wprowadzają niepotrzebne podziały.

Poinformowana została tylko ściśle wybrana grupa ludzi, tylko oni mogli być na tym spotkaniu. 
Dlaczego o tak ważnym spotkaniu nie został poinformowany Przewodniczący Rady Gminy, wszyscy Radni oraz Sołtysi i najważniejsze mieszkańcy naszej gminy?

Pan Wójt został zaproszony przez Policję do specjalnego zespołu, którego zadaniem jest wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie Posterunku Policji w Żórawinie.

Radny Rady Gminy Żórawina

Piotr Żelazo

Komentarze