Naszym zdaniem jednym z głównych zadań własnych każdej Gminy jest stworzenie sprawnej, przyjaznej i kompetentnej dla petenta administracji.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej usług świadczonych przez Urząd Gminy Żórawina.
Ankieta jest anonimowa.

Czy jest Pani/Pan zadowolona z jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Żórawina?


Jaka formę kontaktu z Urzędem Gminy Żórawina Pan/Pani preferuje?


Czy otrzymał Pan/Pani odpowiedż w terminie?


Czy informacje udzielone przez pracownika Urzędu były dla Pani/Pana zrozumiałe i wyczerpujące?


Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadowalający?


Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje na temat Gminy Żórawina?


Czy darmowy dostęp do internetu dla mieszkańców zameldowanych w Gminie poprawi komunikację z Urzędem?

Komentarze