Istotnym punktem czwartkowej sesji RG będzie kolejna już w tym roku zmiana do budżetu. Tym razem obejmuje ona jedynie zmiany w planowanych wydatkach.

I tak po szybkiej analizie projektu uchwały widzimy, iż znika z planów tegorocznych budowa chodnika w Wilczkowie, natomiast pieniądze, które były zarezerwowane na ten cel, zostały przeniesione w kwocie 50 tyś zł na melioracje wodne, oraz w kwocie 250 tyś. Na dofinansowanie zadania budowy chodników przy drogach powiatowych. Docelowo na to drugie zadanie o wdzięcznej nazwie „Budowa chodnika w miejscowości Bogunów, pozostałe w ramach posiadanych środków” będzie przeznaczone łącznie ponad 472 tyś zł. O ile niedawno został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinka chodnika w Bogunowie, wobec czego wiemy, iż to zadanie pochłonie niecałe 189 tyś zł, to na co zostanie wydane pozostałe 289 tyś zł, z przedstawionego projektu uchwały nie wynika. Zapewne, biorąc pod uwagę ostatnio uchwalone zgody na budowy chodników w Galowicach i Rzeplinie, możemy wkrótce spodziewać się rozpoczęcia prac w tych miejscowościach.

Kolejną proponowaną zmianą jest przeniesienie ponad 148 tyś zł z kwoty ogólnej na budowę chodników celem dofinansowania przebudowy dróg Ogrodniczej i Polnej w Węgrach, gdzie jak również wiemy był organizowany przetarg, podczas którego jedyna złożona oferta opiewała na kwotę ponad 466 tyś zł. Przeprowadzenie tej zmiany pozwoli na realizację inwestycji i jej pełne finansowanie.

Ostatnia zmiana polega na przeniesieniu 142 tyś zł pomiędzy pozycjami budżetowymi dotyczącymi budowy punktów oświetlenia. Tutaj z już rozstrzygniętych przetargów wiemy, iż na budowę oświetlenia w Żórawinie i Jaksonowie przeznaczonych zostanie zgodnie z wybraną ofertą około 240 tyś zł. Wobec czego z nowej wartości puli opiewającej na wysokość 307 tyś zł, Wójt, jako projektant zmiany, chce sfinansować budowę oświetlenia między innymi w Starym Śleszowie, Wojkowicach, Brześciu czy Turowie. A przynajmniej w teorii. Przy czym raczej nie jest to wesoła wiadomość dla mieszkańców miejscowości, z pozycji których pieniądze są przesuwane. Tak jak chociażby, Milejowic, czy ul. Owocowej w Żórawinie.

Jest jedna rzecz, której zabrakło w projekcie budżetu. Otóż znów nie nastąpiły żadne zmiany wobec „niedoszacowanych” zdaniem Pana Wójta zapisów w uchwale budżetowej, wprowadzonych jeszcze na wniosek byłego Radnego Ścigajło, takich jak budowa nakładki asfaltowej w Przecławicach, czy odwodnienia w Turowie. Nie ma też żadnej wzmianki o pieniądzach przeznaczonych dla Mędłowa, choć Wójt w ostatnim otwartym liście zarzeka się, że te kwoty są zbyt niskie. Także ciągle jeszcze jest nad czym pracować, a czasu zostało już niewiele, gdyż sądząc po opadających liściach niedługo prowadzenie prac budowlanych stanie się mocno ograniczone.

Choć może o to w tym chodzi, żeby przetrzymać ludzi do zimy i stwierdzić, że Rada za późno uchwaliła zmiany w budżecie. Ale dlatego pamiętać należy, że w trakcie roku, jedyną osobą mogącą inicjować zmiany do budżetu Gminy, jest Wójt.

A w gminie wszyscy wiemy, że jak Wójt chce coś zrobić, to to zrobi, choćby miał to być remont nieistniejącego chodnika…

Komentarze