Na ww. Sesji radni przyjęli uchwałę o rezygnacji Pana Stanisława Juzyszyna z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina i powołali Komisję Skrutacyjną aby przeprowadzić wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy.
Od momentu przyjęcia uchwały o rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego rady obrady sesji prowadził wiceprzewodniczący rady Pan Paweł Wójcik członek klubu radnych „Dobra Rada”.
Po tym jak radni zgłosili kandydatury na nowego przewodniczącego proponując Panią Teresę Osińską, Pana Piotra Żelazo i Panią Jadwigę Babij (nieobecną w tym dniu na sesji) Pan wiceprzewodniczący Paweł Wójcik powiedział, że źle się czuje i że musi iść do lekarza, dlatego ogłasza przerwę w obradach sesji, a o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani przez biuro rady.
Sesja tym samym została bezprawnie zerwana. Przewodniczący Rady, Radny czy Wójt nie może jednoosobowo zdecydować o przerwaniu sesji.
Jest to już kolejny przypadek blokowania prac Rady Gminy Żórawina przez członków tzw. klubu radnych „Dobra Rada”. Przypomnijmy, że ostatnia z Sesji nadzwyczajnych nie odbyła się ponieważ 7 radnych nie stawiło się na obrady sesji przez co nie było kworum.

Dzięki zorawina.info Mieszkańcy widzą, Mieszkańcy ocenią.

Komentarze