Otrzymaliśmy właśnie informacje od Radnych naszej gminy, że trwają prace nad uchwaleniem budżetu Gminy Żórawina na 2017 r.
Radni w drugiej połowie listopada br. otrzymali od Wójta Gminy Żórawina projekt budżetu na 2017 r. W ww. projekcie w załączniku inwestycyjnym znalazł się zapis o zakupie nowego wozu strażackiego dla jednostki OSP w Węgrach z zabezpieczoną na to kwotą 350 tys. zł. Dla znających ten temat wiadomo, że nowego wozu strażackiego za tą kwotę się nie kupi. Koszt zakupu nowego wozu strażackiego podobnego do tego jaki został zakupiony dla OSP w Rzeplinie wynosi obecnie około 750 tys. zł. Strażacy z Węgier aby złożyć wnioski o dodatkowe dofinansowanie do zakupu ww. wozu muszą mieć zabezpieczone w budżecie gminy 550 tys. zł. Radni na posiedzeniu ostatniej komisji wspólnej nie mogli uzyskać od Wójta należytych wyjaśnień dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2017 r. została zabezpieczona jedynie kwota 350 tys. zł. Wobec powyższego Radni złożyli wniosek o zmianę w projekcie budżetu i zabezpieczenie kwoty 550 tys. zł na zakup wozu strażackiego dla OSP w Węgrach. Niestety mimo takiego stanowiska Radnych pojawiają się głosy, że jest to Radnych wina, że wcześniej nie została zabezpieczona odpowiednia kwota na zakup ww. wozu. Jak podkreślają Radni, zakup wozu strażackiego dla OSP w Węgrach jest dla nich jednym z ważniejszych priorytetów w budżecie gminy na przyszły rok.
Rada Gminy zawsze doceniała i docenia strażaków z wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy za ich trud i poświęcenie w tak ważnej pracy dla naszej społeczności lokalnej.
Miejmy nadzieję iż wniosek Radnych zostanie zaakceptowany przez Wójta Gminy Żórawina a kupno nowego wozu do jednostki stanie się faktem oraz zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich.

Komentarze