02 maja 2017 r. upływa termin składania zeznań rocznych (PIT), zenanie można złożyć wcześniej także na terenie Gminy Żórawina:

w dniu 15 marca 2017 r. w godz. 12.30-15.30

w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zachęca do składania tych dokumentów:

PAMIĘTAJMY:

Tu gdzie płacisz podatki – możesz lepiej mieszkać

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Żórawina, a nie dokonałeś jeszcze formalności meldunkowych, lub nie chcesz zmieniać adresu stałego zameldowania, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz naszą gminę – gminę Żórawina.

Dzięki temu 37,89 % z Twojego podatku trafi do budżetu gminy. Aby Gmina  mogła realizować wydatki bieżące i inwestycje musi uzyskiwać dochody.

Już dzisiaj pomyślmy o tym, aby z roku na rok systematycznie poprawiać warunki w gminie, w której mieszkamy i będziemy mieszkać. Wszyscy mamy wpływ na wysokość dochodów gminnego budżetu, które wydatkowane są przede wszystkim na rozwój  gminy, aby wszystkim mieszkańcom (zarówno tym zameldowanym i tym, którzy mają tutaj tylko miejsce zamieszkania) żyło się lepiej i wygodniej.

Wystarczy spełnić tylko kilka formalności:

– jeśli rozliczamy się samodzielnie to w części B swojego zeznania podatkowego (PIT 36, PIT 37, itd.) jako swój adres zamieszkania wpisujemy adres zamieszkania w gminie Żórawina, zaś w części A.7 jako właściwy urząd skarbowy wpisujemy Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu,

– jeśli z podatku dochodowego rozlicza nas płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania lub pobytu jest gmina Żórawina,

– właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca naszego zamieszkania , w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie,

– pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP 3 do urzędu skarbowego, w ciągu 30 dni od terminu, gdy nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania. W części B.4 wpisujemy wówczas nasz adres w gminie Żórawina, a w części B.5 wpisujemy miejsce zameldowania stałego lub czasowego, które może być nadal tym, z którego nie chcemy się z różnych powodów wymeldować.

 

Komentarze