W maju 2018r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, powielając  dotychczasowy podział, obowiązujący od 2014 r. Gmina Żórawina z Gminą Siechnice stanowiłby jeden okręg wyborczy.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu ma jednak inne zdanie. Wezwał  Radę Powiatu Wrocławskiego do poprawy przyjętej niezgodnie z prawem wyborczym uchwały wskazując by Gminę Kobierzyce i Gminę Żórawinę połączyć w jeden okręg wyborczy z 5 mandatami.Gmina Siechnice 4 mandaty (szczegóły w piśmie). Zmiana uchwały w sposób zgodny z obowiązującym prawem ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2018r.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu wskazuje również, że w sytuacji łączenia dwóch lub więcej gmin w okręg wyborczy należy zasięgnąć opinii rad tych gmin.

No cóż nasi Zacni Włodarze chyba znowu niedoinformowani-mimo tak licznych, wspólnych powiatowych bali w Galowicach (czyżby sponsorowanych z gminnej puli promocji Gminy Żórawina?), bo sesja już w piątek a w porządku obrad ani słowa w tym jakże ważnym temacie.

Komentarze