Na ostatniej Sesji Rady Gminy Żórawina w dniu 30 grudnia 2016 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina. Najważniejsze zmiany w tej uchwale to zwolnienie dzieci z rodzin wielodzietnych z opłat za tzw. godziny nadliczbowe. Walka o wprowadzenie ww. uchwały trwała prawie 3 miesiące. Za pierwszym razem się nie udało ale dzięki rozmowom i wzajemnemu zrozumieniu udało się przekonać 9 Radnych aby poparli tą uchwałę. Szczególne podziękowania należą się Waldemarowi Ścigajle Radnemu z Turowa jako inicjatorowi podjęcia tej uchwały.
Uchwałę poparli  Radni:
Waldemar Ścigajło
Antoni Gancarz
Agnieszka Drapus
Mateusz Napierała
Marek Kraśny
Stanisław Juzyszyn
Roman Firek
Marian Garbowski
Piotr Żelazo
Opracował
Piotr Żelazo

Komentarze